Cursussen

Sinds het jaar 2000 is ze onafgebroken actief als vrijwilliger bij het museum. In die tijd gaf het Erfgoedhuis de cursus “Afgestoft en ingeboekt” aan musea die graag geregistreerd wilden worden. Zo konden Patricia en de andere registratievrijwilligers, de kennis en vaardigheden vergroten en vernieuwen. Ze leerde hoe ze een gedeelte van het depot kon inrichten voor registratiewerkzaamheden. Ook het maken van een object-thesaurus en diverse handleidingen betreffende standplaatsbepaling, object behandeling, bruikleen-/schenkingprocedures en natuurlijk het fysiek nummeren hoorden hierbij.

De afgelopen twee jaar heeft ze wederom cursussen gevolgd in het cursustraject ‘Netwerkaanpak Erfgoedvrijwilligers’. Ze houdt ervan nieuwe kennis op te doen. Zelf zegt ze hierover: ‘Ik leer nog steeds bij, dat is heel verrijkend. Bijvoorbeeld tijdens een cursus waarbij je ervaringen uitwisselt met andere vrijwilligers. Je geeft elkaar tips en nieuwe ideeën.’

Registrator in het museum

Patricia is coördinator van de groep vrijwilligers die objecten registreren. De groep is de afgelopen jaren wel kleiner geworden. Naar nieuwe vrijwilligers wordt naarstig gezocht. Op maandagen is het museum gesloten en kunnen de registratievrijwilligers bij de vitrines: dan worden er objecten geregistreerd en er wordt o.a. geholpen met het inpakken en uitpakken van bruiklenen voor tentoonstellingen. Andere vrijwilligers poetsen dan bijvoorbeeld ook het zilver. Op vrijdagen is Patricia ook in het museum ook aan de slag met registratie: met het opschoning van informatie in het registratiesysteem Adlib, het invoeren en checken van gegevens over de objecten, etc… In het kenniscentrum/bibliotheek van het museum hebben de vrijwilligers hun werkplek. Een fijne open ruimte met boeken over de collectie en vitrines met oa objecten die in behandeling zijn.

‘Het is waar je hart ligt’

Waarom is registratie van objecten zo boeiend? Patricia vertelt: ‘Het is je vak, het is waar je hart ligt. Juist het stukje monnikenwerk is zo leuk om te doen. Met als doel natuurlijk het goed kunnen terugvinden van de objecten en de informatie hierover.

Patricia raadt het anderen echt aan om als vrijwilliger aan de slag te gaan. ‘Je moet er tijd in willen stoppen, maar het is zo waardevol werk. Je levert een bijdrage aan het museum. Je krijgt waardering en ontmoet andere vrijwilligers die jouw passie delen’.

Als je vraagt wat ze het mooiste aan haar werk vindt, zegt ze: ‘je hebt echte objecten in handen, de prachtigste dingen, en daar geniet ik van.’

Het museum

Bekijk de website voor meer informatie over Het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven.