Plaats een vacature

Erfgoedinstellingen kunnen via onderstaand formulier gratis een vacature insturen ter plaatsing. Let op: besteed zorg aan het opstellen van de vacature. Het werven van nieuwe vrijwilligers begint met een enthousiasmerende vacaturetekst!

Potentiële vrijwilligers lezen de titel meestal als eerste. Zorg er dus voor dat deze wervend en duidelijk is.

Geef aan om wat voor soort vrijwilligerswerk het gaat. Kies maximaal 2 opties.

Geef aan om welke soort functie het gaat.

Vat in maximaal één zin samen wat de functie inhoudt en waarom deze de moeite waard is.

Schrijf in dat vak de vacaturetekst. Zorg dat de tekst aansprekend en enthousiasmerend is voor potentiële vrijwilligers. Omschrijf duidelijk de werkzaamheden, wat de meerwaarde is van het vrijwilligerswerk en welke vaardigheden/kennis je zoekt in een vrijwilliger. Wees ook concreet en praktisch tegenover de vrijwilliger, en benoem ook:

  • Hoeveel uren de functie ongeveer kost (per week of maand)
  • Wat de gewenste werkdagen zijn (indien van toepassing)
  • Wat de eventuele vergoeding is, en of er bijvoorbeeld een jaarlijkse vrijwilligersuitje wordt georganiseerd
  • Wat de sluitingsdatum van de vacature is

Wat gaat de vrijwilliger precies doen? Omschrijf de taken en verantwoordelijkheden zo concreet mogelijk. Vermeld daarbij wat het doel en/of eindproduct is.

Voor veel vrijwilligers is dit het belangrijkste onderdeel van de vacaturetekst: het waarom? Waarom zouden zij op deze vrijwilligersfunctie solliciteren? Omschrijf wat de functie te bieden heeft. Denk bijvoorbeeld aan: werkervaring opdoen, nieuwe mensen leren kennen, vaardigheden leren of iets bijdragen aan de gemeenschap.

Welke vaardigheden heeft de vrijwilliger nodig om de functie uit te kunnen voeren? Bedenk of er een bepaald opleidings- of kennisniveau vereist is. Beschrijf hier welke begeleiding de vrijwilliger kan verwachten en of er scholingsmogelijkheden zijn.

Hoe ziet de functie er praktisch gezien uit? Omschrijf hier onder meer:

  • looptijd (is het een eenmalige of structurele klus?)
  • werkdagen (zijn er vaste werkdagen of kan de vrijwilliger dit flexibel indelen?)
  • uren (hoeveel uren per week/maand/jaar beschikbaarheid worden er gevraagd?)
  • vergoeding (is er sprake van een vergoeding, en zo ja hoeveel?)
  • sluitingsdatum (tot wanneer kunnen vrijwilligers reageren op de vacature?)

Als de vacature geschikt is voor personen die een andere taal spreken dan Nederlands, vul je hier 'Ja' in.

Upload hier een foto, die bij de vacaturetekst geplaatst wordt. Een goede foto is belangrijk, ook om de vacature op sociale media op te laten vallen. Kies bij voorkeur een foto waar ook mensen op staan. Dat is aansprekender dan bijvoorbeeld een logo. Het liefst is de foto rechtenvrij. Als we een fotograaf bij de foto moeten vermelden, zet dit dan duidelijk in de bestandsnaam van de foto (bijvoorbeeld: ‘foto door Jan Jansen’). Let op: een afbeelding mag maximaal 8MB groot zijn. Ingezonden afbeeldingen kunnen hergebruikt worden voor toekomstige campagnes van Erfgoedvrijwilliger.

Kies de provincie waar de vacature vervuld moet worden. In grensregio’s kun je ook twee provincies kiezen.

Vul het webadres in inclusief http:// of https://. Bijvoorbeeld: 'https://www.erfgoedvrijwilliger.nl'