Over ons

Geef vroeger een toekomst!

Erfgoedvrijwilliger.nl is een samenwerking tussen Erfgoed Gelderland, Erfgoed Brabant en Erfgoedhuis Zuid-Holland. Met de website dragen de erfgoedhuizen bij aan een toekomstbestendige erfgoedsector. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. Musea, archieven, molens, monumenten, kastelen en historische verenigingen draaien veelal op de kracht van vrijwilligers. Erfgoedvrijwilliger.nl helpt deze organisaties door potentiële vrijwilligers te bereiken, te inspireren en met hen in contact te brengen.

Deze website biedt erfgoedorganisaties in Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, maar in de loop van 2021 ook in andere provincies, de mogelijkheid hun vrijwilligersvacatures te tonen. Een marketingcampagne zorgt ervoor dat potentiële vrijwilligers attent worden gemaakt op de vacatures. Op korte termijn (medio 2021) wordt de website uitgebreid met de provincies Zeeland, Groningen, Utrecht en Limburg.

Door alle vrijwilligersvacatures in de erfgoedsector bij elkaar te brengen kunnen we hiervoor meer aandacht genereren bij een brede groep geïnteresseerden. Omdat we allemaal mobieler en meer digitaal worden zijn we voor vrijwilligerswerk lang niet altijd meer gebonden aan onze eigen woonplaats.

De vernieuwde website is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dankzij bijdragen van het Mondriaan Fonds en het ministerie van OC&W worden respectievelijk de Tips en Tricks en het Loket de komende periode (door)ontwikkeld.

Doelstellingen erfgoedvrijwilliger.nl

  • Het vergroten van participatie en verbondenheid op het gebied van erfgoed;
  • Het ondersteunen, verrijken, en versterken van het erfgoedveld;
  • Het verbinden en professionaliseren van erfgoedvrijwilligers.