Toegankelijkheidsverklaring

Erfgoedvrijwilliger streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Op de volgende pagina’s kun je:

Nalevingsstatus: voldoet volledig

Uit de door Stichting Erfgoed Gelderland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Erfgoedvrijwilliger volledig voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De status is toegekend op basis van een eigen verklaring, die voor het laatst is bijgewerkt op 03-05-2023.

Uit toegankelijkheidsonderzoek in eigen beheer is gebleken dat aan alle eisen wordt voldaan. In het jaar 2023 zal ook een onafhankelijk onderzoeksbureau de opdracht krijgen om de website op toegankelijkheid te onderzoeken.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@erfgoedvrijwilliger.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
  • We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is je verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop je klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kun je contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie

Erfgoedvrijwilliger.nl is een website voor erfgoedorganisaties, erfgoedvrijwilligers en burgers die zich willen bezig houden met erfgoed. Erfgoedvrijwilliger.nl vindt het belangrijk dat de website voor iedereen toegankelijk is. Wij werken eraan om deze website te laten voldoen aan de Europese norm EN 301 549. Bezoek voor meer informatie de website Digitoegankelijkheid van de Rijksoverheid (externe link).