Toegankelijkheidsverklaring

Erfgoedvrijwilliger streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Op de volgende pagina’s kunt u:

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting Erfgoed Gelderland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Erfgoedvrijwilliger gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De status is toegekend op basis van een eigen verklaring, die voor het laatst is bijgewerkt op 07-02-2022.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting Erfgoed Gelderland is gevorderd met de toegankelijkheid van Erfgoedvrijwilliger en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@erfgoedvrijwilliger.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie

Erfgoedvrijwilliger.nl is een website voor erfgoedorganisaties, erfgoedvrijwilligers en burgers die zich willen bezig houden met erfgoed. Erfgoedvrijwilliger.nl vindt het belangrijk dat de website voor iedereen toegankelijk is. Wij werken eraan om deze website te laten voldoen aan de Europese norm EN 301 549. Bezoek voor meer informatie de website Digitoegankelijkheid van de Rijksoverheid(externe link).