Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij je gegevens verwerken en beschermen. We volgen daarin de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Deze privacyverklaring is op 8 maart 2021 in werking getreden.

Onze gegevens
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Erfgoedvrijwilliger, een samenwerkingsverband van erfgoedinstellingen in Nederland. Je kunt ons bereiken via info@erfgoedvrijwilliger.nl.

Type gegevens
Afhankelijk van de betreffende dienst verwerkt Erfgoedvrijwilliger verschillende types gegevens van relaties:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Organisatie
  • Overige gegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via correspondentie en/of via e-mail
  • Beeldmateriaal van personen

Vastleggen persoonsgegevens

Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken vanuit verschillende grondslagen:

  • Uitvoeren van een overeenkomst: je hebt je ingeschreven voor een vrijwilligersvacature, fysieke of online bijeenkomst, cursus of nieuwsbrief, of je verzoekt ons om informatie op te sturen. Dit heeft als doel om diensten te leveren, kennis en informatie uit te wisselen en onze activiteiten te bevorderen.
  • Toestemming: je geeft toestemming voor de verwerking van jouw gegevens.
  • Gerechtvaardigd belang: wij gebruiken gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van onze producten en diensten of om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen (bijvoorbeeld technische gegevens), of om onze activiteiten te bevorderen, bijvoorbeeld wanneer wij foto’s van bijeenkomsten in onze online en offline kanalen plaatsen ter promotie. Je kunt aangeven wanneer je hier geen prijs op stelt, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Minderjarigen
De diensten van Erfgoedvrijwilliger richten zich niet op minderjarigen (in dit geval kinderen van 16 jaar of jonger) en wij hebben dan ook niet de intentie om persoonsgegevens van minderjarigen te bewaren. Wij kunnen dit echter niet controleren. Mocht je aanwijzingen hebben dat wij onverhoopt toch gegevens van minderjarigen hebben verwerkt, dan vragen we je contact met ons op te nemen, zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Bewaartermijn
Gegevens van abonnees van onze nieuwsbrief bewaren wij zolang de persoon ingeschreven staat. Op het moment van uitschrijving worden de gegevens verwijderd. Je kunt je op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief middels de link onderaan de nieuwsbrief.

Gegevens van deelnemers aan cursussen of bijeenkomsten (fysiek of online) bewaren wij tot vijf jaar na dato.

Inzicht in je gegevens
Je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van je eigen gegevens. Daarvoor kun je contact met ons opnemen via info@erfgoedvrijwilliger.nl.

Delen van informatie met derden
Wij delen je gegevens alleen met derde partijen wanneer dit nodig is om onze overeenkomst met jou uit te kunnen voeren.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en treffen daarom maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tevens hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten met partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken (zoals Google, Mailchimp en Afdeling online) om de beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Mocht er toch een situatie ontstaan met mogelijk gevolgen voor je privacy, dan zullen wij je hier zo spoedig mogelijk over informeren.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien wij ons niet aan bovengenoemde houden.