Een artikel is een mooi middel om jouw onderzoek over een historisch onderwerp te delen met een breed publiek. Al helemaal als je het online publiceert. Maar, hoe begin je eigenlijk met het schrijven van een artikel? En hoe zorg je ervoor dat de lezer geboeid blijft? In deze video worden 6 tips gedeeld over het schrijven van een goed leesbaar en pakkend artikel dat je op papier óf online kunt publiceren.

Camera en montage: Curt Hoyer Films
Script: Janneke van Es

Over deze productie:

Deze video is onderdeel van een project van OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland) en is mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.