In deze video leggen we uit wat crowdsourcing nou eigenlijk betekent. Ook geven we tips en tricks om zelf te starten met crowdsourcing. En we geven 10 voorbeelden ter inspiratie.

Hoe kun je jouw digitale collectie laten verrijken met data en informatie? Bijvoorbeeld door het taggen van personen op oude schoolfoto’s? Of het delen van herinneringen bij een historisch verhaal?

Hiervoor kun je de hulp van het digitale publiek inroepen. In het Engels heet dit ‘crowdsourcing’.

 

Over deze productie:

Deze video is geproduceerd door Erfgoedvrijwilliger.nl in samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland en mede mogelijk gemaakt provincie Zuid-Holland en Fonds voor Cultuurparticipatie.
Script: Rowan Huiskes
Camera: Erik van den Berg, Susan Lesker
Montage: Curt Hoyer Films

Meer informatie:

Erfgoedvrijwilliger.nl: https://www.erfgoedvrijwilliger.nl/
Erfgoedhuis Zuid-Holland: https://www.erfgoedhuis-zh.nl/
Digitaal erfgoedcoaches per provincie: https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/activiteiten/digitaal-erfgoed-coaches/

Inspiratiegids crowdsourcing: https://adoc.pub/crowdsourcing-en-cultureel-erfgoed-een-inspiratiegids.html
© 2023 Erfgoedhuis Zuid-Holland