Hebben we genoeg vrijwilligers? Leveren de vrijwilligers de kwaliteit die we willen? Hoe krijgen we nieuwe bestuursleden? Deze vragen leven bij veel vrijwilligersorganisaties maar hoe kun je dit oplossen? Misschien kunnen we wel anders tegen vrijwilligers en het werk dat zij doen aankijken. Liesbeth Tonckens laat zien dat dit de basis kan zijn voor het vinden van nieuwe vrijwilligers.

Veel organisaties zien zichzelf als gezellig clubhuis, waar veel gedeeld wordt, veel samen meegemaakt wordt en waar veel publiek bereikt wordt. Maar dit beeld is misschien minder rooskleurig. Er zijn in organisaties spanningen: onze taken groeien en we hebben meer vrijwilligers nodig, we kunnen niemand vinden voor een bestuursfunctie en we willen graag verjongen. Dit zijn terechte vragen, want alleen door hierover na te denken wordt jouw organisatie toekomstbestendig.

In dit filmpje helpt Liesbeth je om het probleem eens van een andere kant te bekijken. Hoe kan je als organisatie aantrekkelijk worden voor nieuwe vrijwilligers.

Professionals en vrijwilligers: heb lef om te veranderen

Dit filmpje is een toelichting voor professionals en volgt op de presentatie ‘Omdenken over vrijwilligers’. Soms kunnen organisaties ‘geregeerd worden’ door conservatieve vrijwilligers, aan professionals de taak om het lef te hebben om tóch te veranderen. Hoe doe je dit en welk effect kan dit hebben? Bekijk het in dit filmpje.