Net als een betaalde werknemer heeft een vrijwilliger recht op een overeenkomst waarin rechten en afspraken zijn opgenomen. Hieronder kun je een model downloaden dat je als basis kunt gebruiken om een vrijwilligersovereenkomst op te stellen. Het is opgesteld in samenwerking met NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).