Worstel je ook wel eens met het bewaren en presenteren van je digitale collectie? Of heb je het bestuur nog niet kunnen overtuigen van de noodzaak van een digitale presentatie? Een informatieplan gaat je hier enorm bij helpen. De Informatieplanner is een overzichtelijke tool die je helpt in vijf stappen een informatieplan te schrijven. Dit is tevens een uitstekend uitgangspunt voor het werven van nieuwe vrijwilligers en het wegwerken van registratie achterstanden.

Waarom een informatieplan?

 • Het informatieplan is gekoppeld aan de missie en visie van de organisatie.
 • Op deze manier zorg je voor samenhang tussen het instellingsbeleid en de digitale infrastructuur.
 • Dit helpt het bij het bereiken van de vooropgestelde doelen.
 • Een transparant beleid laat zien waar je als organisatie voor staat.
 • Het zorgt voor extra draagvlak en vergroot de betrokkenheid van financiers, partners en het publiek.
 • Voor geregistreerde musea is het een eis vanuit de museumnorm
 • En uit onderzoek blijkt dat je op deze manier ook de juiste vrijwilligers kunt gaan werven

Wat voor informatie bevat een informatieplan?

 • Allereerst beschrijf je de doelen die je wilt bereiken met je digitale collectie.
 • Je inventariseert welke digitale informatie je bewaard.
 • Hoe je deze informatie (duurzaam) bewaard.
 • En uiteindelijk hoe je dit online gaat ontsluiten.

Hoe werkt de Informatieplanner?

 • De Informatieplanner is een Excel bestand dat je gratis kunt downloaden.
 • Per onderdeel inventariseer je de huidige situatie van jouw digitale infrastructuur.
 • Aan de hand van de ideale situatie bepaal je waar eventuele knelpunten liggen.
 • Vervolgens kun je plannen smeden om de digitale infrastructuur te optimaliseren.
 • Uiteindelijk rolt er automatisch een informatieplan uit dat voldoet aan de museumnorm.

Inspiratie & meer:

Download de Informatieplanner
op de website van Landelijk Contact Museumconsulenten
Hulp nodig?
Raadpleeg de digitaal-erfgoed-coach in jouw provincie
Vrijwilligers werven
‘Begin niet met werven als je nog geen informatieplan hebt, maar doe eerst een paar stappen terug.’
Fonds voor Cultuurparticipatie
Mede dankzij de steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie is Erfgoedvrijwilliger.nl tot stand gekomen.