Tekort aan vrijwilligers
In musea ligt de focus veelal op de collectie, exposities en evenementen. Toch is het belangrijk voor musea om beleidsmatig over vrijwilligersbeleid na te denken. Voor een meerderheid van de musea zijn vrijwilligers namelijk onmisbaar. Zonder de inzet van vrijwilligers kunnen zij niet bestaan of bepaalde activiteiten niet doorgaan. Uit het recente onderzoek Vrijwilligers: pijler onder de musea blijkt dat veertig procent een tekort heeft aan vrijwilligers. In combinatie met de vergrijzing van het vrijwilligersbestand vormt dit een zorg voor de toekomst. Een helder geformuleerd beleid en goed vrijwilligersmanagement is dus net zo belangrijk als de collectie!

Over de handleiding
In opdracht van het VSBfonds, en in samenwerking met Erfgoed Gelderland en het Landelijk Contact voor Museumconsulenten ontwikkelde Movisie de digitale publicatie In de vaste collectie van het museum: de vrijwilliger. Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea. De publicatie is een geactualiseerde versie van de in 2010 verschenen uitgave Het museum als vrijwilligersorganisatie. Hier vindt u de handleiding.