In 2005 kwam de raad van Europa in Faro (Portugal) bij elkaar om te praten over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving. Zij sloten een verdrag dat bekend is komen te staan als het Verdrag van Faro.

Het Verdrag van Faro is eigenlijk een tekst met afspraken over erfgoedElke Europese lidstaat die het verdrag ondertekent, belooft zich aan die afspraken te houdenHet verdrag is bijzonder, omdat daarin staat dat deelname aan erfgoed een mensenrecht is. Iedereen moet dus mee kunnen doen met het bepalen, bewaren en doorgeven van erfgoed. Volgens het verdrag draait erfgoed niet per se om historische objecten en plaatsen, maar om de mensen die daar betekenis aan geven. 

Lees meer over het verdrag op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bekijk het webinar ‘Erfgoedvrijwilligers en het Verdrag van Faro in de praktijk‘.