Landbouw gerelateerde voorwerpen zijn in de meeste streekmusea en bij historische verenigingen en heemkundekringen te vinden. Kennis hierover is aanwezig bij medewerkers en vrijwilligers, maar vragen over deze voorwerpen zijn er ook. Van bepaalde gereedschappen is bijvoorbeeld niet meer duidelijk wat het precies is en waar het voor werd gebruikt. Er leven vragen als: Wat is dit voor object? en Is dit voorwerp uniek of juist niet? en Hoe kunnen we deze collecties ook voor komende generaties betekenis geven?

Op de online bijeenkomst Zaaien en oogsten: landbouwcollecties in de schijnwerpers die op 22 april plaatsvond, kwamen experts en beheerders van landbouwcollecties samen om kennis en informatie uit te wisselen en om inspiratie op te doen. In het bijzonder is aandacht besteed aan projecten rond participatief waarderen van landbouw collecties.

Hans Piena, conservator Werken bij het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem

Moderator Annette Gaalman, projectleider bij Erfgoed Brabant, geeft een korte introductie op het thema van de bijeenkomst.
Hans Piena, conservator Werken voor het Nederlands Openluchtmuseum en bijzonder hoogleraar voor het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, laat voorbeelden zien van voorwerpen die uniek zijn en voorwerpen die dat juist niet zijn. Ook vertelt hij hoe je een landbouwcollectie zo opbouwt dat het een aansprekend verhaal vertelt en welke keuzes binnen de collectie je dan wellicht moet maken.

Henk Dijkstra, directeur Landbouwmuseum Friesland

Henk Dijkstra, directeur van het Landbouwmuseum Friesland, vertelt hoe je eigentijdse technieken kunt opnemen in je collectie.

Pieter Verhoeven, directeur Karrenmuseum Essen (B)

Pieter Verhoeven, directeur van het Karrenmuseum in Essen, vertelt over enkele projecten (waaronder het onderzoeksproject ‘Inventarisatie en typologering van de bespannen landbouwvoertuigen in Vlaanderen’) die de opstap zijn naar een waarderingstraject.

Bert Woestenborghs, stafmedewerker roerend erfgoed, Centrum voor Agrarische Geschiedenis, Leuven

Bert Woestenborghs, stafmedewerker roerend erfgoed bij het Centrum voor Agrarische Geschiedenis in Leuven, neemt de deelnemers mee in een recent project rond participatief waarderen.

Wim ter Haar, bestuurslid en vrijwilliger Vereniging Het Museum, Winterswijk

Wim ter Haar, bestuurslid en vrijwilliger bij Vereniging Het Museum in Winterswijk, vertelt over het waarderingstraject van de deelcollectie boerenbedrijf en de ervaringen met het herbestemmen van enkele stukken.

Vragenronde

De bijeenkomst eindigde met een vragenronde waarbij vragen vanuit de deelnemers werden beantwoord door de sprekers.

Organisatie

De organisatie van deze bijeenkomst lag in handen van:

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via e-mail. Of kijk eens op onze coachingspagina.