Een Verklaring Omtrent Gedrag is vereist voor vrijwilligers die werken met:

  • (jonge) kinderen
  • jongeren
  • mensen met een (verstandelijke) beperking

Het maakt geen verschil of de vrijwilliger dagelijks of incidenteel wordt ingezet….

Voor vrijwilligers voor wie een VOG op basis van werkzaamheden niet vereist is, zullen blijven betalen voor de afgifte van een verklaring. Een verklaring omtrent Gedrag kan door de vrijwilliger worden aangevraagd in zijn of haar gemeente.

Kijk voor meer informatie over vrijwilligerswerk ook eens op de site van www.vrijwilligersaanzet.nl