Historische verenigingen houden zich bezig met de geschiedenis van een wijk, dorp, stad of streek. Er zijn ontzettend veel activiteiten en projecten te doen rondom de lokale of regionale historie. Denk bijvoorbeeld aan bijeenkomsten, tijdschriften, websites of tentoonstellingen. In deze module bekijken we welke activiteiten u als historische vereniging kunt ondernemen en hoe u deze ideeën vormgeeft.

In de eerste paragraaf van deze module lichten we toe welke activiteiten u kunt organiseren en hoe u dat aanpakt. Hierbij is het ook belangrijk dat u weet hoe u zich bij deze activiteiten presenteert. Een lezing geven is anders dan een workshop, een rondleiding of een stadswandeling. Als tweede kijken we naar kennisverspreiding en verschillende manieren van schrijven voor het brede publiek. De gewenste schrijfstijl en de opzet van de tekst zijn afhankelijk van het doel en de doelgroep.

In het derde gedeelte kijken we hoe u een tentoonstelling kunt maken. Dit is zowel relevant voor verenigingen met een museum of oudheidkamer als voor verenigingen die elders tentoonstellen. Als laatste kijken we naar Oral History en storytelling en overige projecten. Er zijn verschillende unieke projecten die u kunt ondernemen, zoals het ontwikkelen van een stickerboek voor een lokale supermarkt.

Bekijk hier alle handboeken voor historische verenigingen: https://erfgoedgelderland.nl/handboek-historische-verenigingen/

Kijk voor meer informatie over tentoonstellingen op:
https://erfgoedgelderland.nl/verdiepingspagina-tentoonstelling-maken/
Kijk voor meer informatie over storytelling en oral history op: https://erfgoedgelderland.nl/verdiepingspagina-oral-history-en-storytelling/