In dit handboek bekijken we hoe een historische vereniging zich optimaal kan positioneren en hoe ze medestanders kan vinden voor haar doelstellingen.

Wat is uw plaats in de gemeenschap? Als historische vereniging kunt u veel betekenen voor uw omgeving, – u bent immers bezig met de lokale geschiedenis – maar op welke manier dan? Dit bespreken we in deze module. Daarnaast gaan we in op de belangrijke relatie tussen uw vereniging en de gemeente en het proces van een subsidieaanvraag en op het werven van nieuwe vrijwilligers.

Naar het handboek De vereniging en de omgeving. Vrijwilligers, lokaal draagvlak, lobby en subsidies.