In dit handboek bekijken we hoe een historische vereniging zich optimaal kan positioneren en hoe ze medestanders kan vinden voor haar doelstellingen.

Wat is uw plaats in de gemeenschap? Als historische vereniging kunt u veel betekenen voor uw omgeving, – u bent immers bezig met de lokale geschiedenis – maar op welke manier dan? Dit bespreken we in deze module. Daarnaast gaan we in op de belangrijke relatie tussen uw vereniging en de gemeente en het proces van een subsidieaanvraag en op het werven van nieuwe vrijwilligers.

Naar het handboek De vereniging en de omgeving. Vrijwilligers, lokaal draagvlak, lobby en subsidies.

Een historische vereniging staat nooit op zichzelf, maar wordt gevormd en beïnvloed door haar omgeving. Dit geldt voor de interne organisatie, zoals de vrijwilligers die de vereniging draaiende houden, alsook voor de externe factoren die van invloed zijn op het voortbestaan van de vereniging. Denk hierbij aan het lokale draagvlak, de lobby die gevoerd wordt bij de gemeente en de subsidies van overheden en fondsen. In deze module bekijken we hoe een historische vereniging zich optimaal kan positioneren en hoe ze medestanders kan vinden voor haar doelstellingen.

Hoe verhoudt een historische vereniging zich tot de lokale bevolking? Hoe kunt u het bereik vergroten en meer maatschappelijke betrokkenheid creëren? In de module laten we zien hoe de slagkracht vergroot kan worden door een sterk bestuur en een goed beleidsplan. Daarnaast komen o.a. gemeentelijke lobby en fondsen en subsidies aan bod. Welke mogelijkheden zijn er voor historische verenigingen, zowel bij gemeentes als daarbuiten? U krijgt hier concrete handvaten om zelf subsidies te werven.