U heeft een goed idee voor een project, maar onvoldoende financiële middelen om het plan te realiseren. Fondsenwerving is vaak onontbeerlijk voor projecten die buiten de reguliere werkzaamheden van uw organisatie vallen. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw plannen kansrijk zijn bij fondsen?

In deze cursus leert u de basisvaardigheden van het fondsenwerven. We bekijken welke fondsen er in Nederland zijn, hoe u een goed projectplan schrijft en een kloppende begroting maakt en wat er verder nog bij fondsenwerving komt kijken. De cursus wordt afgesloten met een kennistoets.

Naar de e-training Fondsenwerving