Deze lijst is samengesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om erfgoedgemeenschappen, vrijwilligers en instellingen te ondersteunen bij erfgoedzorg. De lijst biedt inspiratie en dient als hulpmiddel. Voor specifieke informatie kun je terecht op de website van het desbetreffende fonds.

Naar de fondsenlijst