De adviseurs van Erfgoedhuis Zuid-Holland ondersteunen erfgoedinstellingen, gemeenten, vrijwilligers, scholen en burgers die zich inzetten voor het behouden, benutten en beleven van erfgoed.

Overal in onze provincie zetten mensen zich in om erfgoed te bewaren, te beschermen en te ontsluiten. Als ankerpunt binnen het Zuid-Hollandse erfgoedveld ondersteunen, verbinden en inspireren wij gemeenten, historische verenigingen, archieven, musea, scholen, monumentenbeheerders, ondernemers en vrijwilligers. Zo dragen we samen zorg voor het rijke erfgoed van Zuid-Holland.

beeldmerk Erfgoedhuis ZH

Erfgoedhuis Zuid-Holland combineert hierbij een brede inhoudelijke expertise met kennis van communicatie, educatie en publieksbereik. Dit resulteert in een constante flow van diensten, projecten en publicaties, die wij realiseren in opdracht van provincie Zuid-Holland, de erfgoedtafels Zuid-Holland, gemeenten, musea, erfgoedinstellingen en stichtingen. Ook initiëren wij met partners eigen werk.

Bij het Erfgoedhuis ZH tref je een steunpunt voor:

  • Monumentenzorg en Archeologie
  • Erfgoedvrijwilligers
  • Musea en historische verenigingen
  • Digitalisering van erfgoed

Daarnaast is bij ons een meldpunt voor Archeologie gevestigd, en kun je via de publiekssite over de geschiedenis van Zuid-Holland inspiratie halen over alle verhalen achter dat prachtige erfgoed.