Stichting Erfgoed Gelderland ondersteunt de erfgoedsector in Gelderland bij het duurzaam beheren van collecties en het vertellen van verhalen over erfgoed. We willen de onderlinge samenwerking stimuleren en bijdragen aan een duurzame, diverse en inclusieve erfgoedsector die aansluit bij de actualiteit en voorbereid is op de toekomst. Samen verleden toekomst geven.

In een coöperatie werken de leden met elkaar samen in onderling vertrouwen, solidariteit en ondernemerschap. De leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland hebben met elkaar gemeen dat zij zich bezig houden met beheer, behoud en/of presentatie van het Gelderse culturele erfgoed.

Bekijk hieronder alle leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland:

Ledenoverzicht

Door de krachten te bundelen is de coöperatie als geheel, maar zijn ook de leden individueel beter in staat om een samenhangend verhaal over te brengen aan het publiek en verbindingen aan te gaan buiten het erfgoedveld. De leden van de coöperatie worden hierbij gestimuleerd, ondersteund en gefaciliteerd door het bureau van de coöperatie. De coöperatie heeft zelf geen personeel in dienst; de ondersteunende en uitvoerende taken zijn in handen van de stichting Erfgoed Gelderland, het bureau van de coöperatie. De stichting wordt gesubsidieerd door de provincie Gelderland.

Bekijk hieronder een filmpje over de activiteiten en werkzaamheden van Erfgoed Gelderland: