Jonge vrijwilligers mochten zelf een product of project bedenken en uitvoeren voor Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen. De vrijwilligers kregen daarvoor een bedrag van €3.000,- ter beschikking. Met deze aanpak heeft het museum nieuwe jonge vrijwilligers aan zich gebonden en tegelijkertijd samen met hen een innovatieve nieuwe activiteit gerealiseerd in het museum, namelijk een escape-room. Dit project was onderdeel van het verjongingsexperiment van Erfgoed Gelderland

Wie waren de betrokken partijen en doelgroepen?

Museum Tweestromenland was de initiator en formuleerde een opdracht/vacature voor jonge vrijwilligers. Erfgoed Gelderland zorgde voor de begeleiding. De jonge vrijwilligers waren de doelgroep en hebben de escaperoom uiteindelijk bedacht en gemaakt. Het voordeel voor de jongeren om mee te doen is dat zij zichzelf binnen het experiment konden ontwikkelen en daar hun creativiteit in kwijt konden. 

Op welke Faro-principes sluit het aan?

Het project sluit aan op het Verdrag van Faro omdat het nieuwe doelgroepen bij erfgoed betrekt. In dit geval jonge vrijwilligers. Zij ontwikkelden een educatieve toepassing voor het museum in de vorm van een escaperoom waarin bezoekers spelenderwijs leren over de 17e eeuwse bende ‘de Swartmaakers’ uit de streek. Met de escaperoom wil het museum een nieuwe, jongere doelgroep aantrekken. Zo wordt de geschiedenis van het gebied tussen Maas en Waal toegankelijker voor meer (verschillende soorten) mensen. 

Hoe is het aangepakt?

Museum Tweestromenland had al een Jongerenraad met jonge vrijwilligers. Voor het project hebben de leden van de jongerenraad in hun eigen netwerk gezocht naar extra vrijwilligers. Met een clubje van zes jonge vrijwilligers (leeftijd 25-30) gingen zij aan de slag. Belangrijk bij dit project was dat de vrijwilligers veel vrijheid krijgen om zich te ontwikkelen en hun creativiteit kwijt te kunnen. Zo levert het vrijwilligerswerk hen iets op en zijn ze eerder geneigd om actief te blijven. Deze aanpak komt overeen met de vijfde trede op de erfgoedparticipatieladder waarbij je als erfgoedorganisatie de doelgroep zelf laat doen, denken en beslissen. 

Welk effect heeft het gehad?

Het project heeft behalve een mooi eindproduct (een escaperoom) een enthousiaste groep jonge vrijwilligers opgeleverd voor het museum. Zij voelen zich betrokken bij de geschiedenis en bij de organisatie en brengen dit over op leeftijdsgenoten. De nieuwe ideeën die de jonge vrijwilligers meebrengen dragen bij aan een verdere uitbreiding van het bereik van het museum. 

Welke tips zijn er voor anderen die ook zoiets willen? 

Wil je jonge(re) vrijwilligers? Laat hen dan zelf een project of idee bedenken en uitvoeren. Voor jonge vrijwilligers is het belangrijk dat zij (werk)ervaring kunnen opdoen en zich professioneel kunnen ontwikkelen binnen de vrijwilligersorganisatie. Meer weten over de aanpak?

Lees het document met tips of bekijk hieronder het filmpje van het Elisabeth Weeshuismuseum in Culemborg die ook meededen aan het verjongingsexperiment van Erfgoed Gelderland.