Van 2022 tot en met 2024 biedt het Fonds voor Cultuurparticipatie met de subsidieregeling ‘Erfgoed maken’ financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van erfgoedparticipatie en -educatie.

Hoofddoel van de regeling is het stimuleren van projecten waarin activiteiten worden ontwikkeld voor:

 • Het toekomstbestendig maken van immaterieel erfgoed.
 • Het versterken van (lokale) erfgoed- en vrijwilligersorganisaties.
 • Iedereen in aanraking laten komen met erfgoed door educatie.

Verplicht effect hierbij is dat meer of nieuwe groepen personen actief gaan deelnemen aan erfgoed.

Over de subsidieregeling

 • Indienen kan doorlopend, tussen 14 maart 2022 en 31 juli 2024.
 • Voor verkenning van een projectidee of de uitvoering van een project rondom erfgoedvrijwilligers, erfgoededucatie of immaterieel erfgoed óf voor de uitvoering van een project.
 • Een van de effecten van het project moet zijn dat meer mensen of nieuwe groepen mensen actief gaan deelnemen aan erfgoed.
 • De aanvrager moet een stichting, vereniging of een zelfstandige erfgoedprofessional zijn. Samenwerkingspartners in het project hoeven geen rechtspersoon te zijn.
 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Houd rekening met 13 weken tussen het indienen van de aanvraag en een besluit van het Fonds. Het project mag pas na het besluit van het Fonds starten.

Lees alle voorwaarden op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Drie categorieën

Er zijn drie categorieën waarbinnen u geld kunt aanvragen. Het Fonds heeft zeven effecten geformuleerd als voorwaarde voor subsidieverstrekking. Alle aanvragen moeten tenminste als effect hebben dat meer mensen of nieuwe groepen actief met het erfgoed aan de slag gaan. Hoe groter het bedrag dat u aanvraagt, hoe meer effecten het fonds wil zien.

Categorie 1

 • Tussen €1.000,- en €5.000,-
 • Voor 100% van de totale projectkosten
 • Duur van het project is maximaal 1 jaar
 • Kan gebruikt worden voor een project of verkenning/onderzoek

Categorie 2

 • Tussen €5.000,- en €25.000,-
 • Voor 80% van de totale projectkosten
 • Duur van het project maximaal 1,5 jaar of 2 schooljaren
 • Eén extra effect nodig

Categorie 3

 • Tussen €25.000,- en €75.000,-
 • Voor 50% van de totale projectkosten
 • Duur van het project maximaal 2 jaar of 3 schooljaren
 • Vier extra effecten nodig

Hoe bereik je het effect ‘Meer mensen of nieuwe groepen nemen actief deel aan erfgoed’?

Het betrekken van nieuwe doelgroepen kan soms heel lastig zijn. Het Verdrag van Faro kan hier een helpende hand bieden. Doel van dat verdrag is dat iedereen mee moet kunnen doen met het bepalen, bewaren en doorgeven van erfgoed. Samenwerkingen opzoeken kan daarbij de sleutel zijn. Door een samenwerking aan te gaan leer je de doelgroep beter kennen en kun je proberen steeds meer op elkaar aan te sluiten. Hierdoor voelen meer mensen zich betrokken bij jullie erfgoed en staan jullie midden in de samenleving!

Inspiratie opdoen? Bekijk deze handout van Erfgoed Brabant.

Hulp nodig?

Het Fonds voor cultuurparticipatie heeft een spreekuur. Hier kunt u met een adviseur van het fonds in gesprek om uw idee voor te leggen. Deze spreekuren zijn op donderdagmiddag. Mail voor een afspraak naar erfgoed@cultuurparticipatie.nl.

Je kunt ook eerst contact opnemen met het erfgoedhuis in jouw provincie om eens te sparren over jullie project en de mogelijkheden binnen deze regeling. Kijk voor contactinformatie op onze coachingspagina.

Informatiebijeenkomst terugkijken

Op 24 maart 2022 organiseerden Erfgoedvrijwilliger.nl en het Fonds voor Cultuurparticipatie een online informatiebijeenkomst over de nieuwe regeling. Bekijk de opname van de informatiebijeenkomst hier terug. De presentatieslides uit de bijeenkomst zijn hier terug te lezen.