Diversiteit en Inclusie is een onderwerp dat door veel erfgoedinstellingen wordt omarmd. Maar, wat houdt het precies in en hoe kun je zelf bijdragen aan meer diversiteit en inclusie in jouw erfgoedinstelling?

De Wegwijzer Diversiteit & Inclusie biedt een overzicht van nuttige informatie over het onderwerp. Ook als erfgoedvrijwilliger kun je hiermee aan de slag. Hoe houd je bijvoorbeeld rekening met diverse groepen tijdens een rondleiding? En hoe zorg je ervoor dat iedereen zich welkom voelt in jouw erfgoedinstelling? Bekijk de Wegwijzer voor tips en ideeën!

In de Wegwijzer vind je (literatuur)tips over o.a.:

  • Het maken van een diversiteitsplan voor jouw erfgoedinstelling
  • Het creëren van meer inclusie en meerstemmigheid op de werkvloer
  • Het toegankelijker maken van jouw erfgoedinstelling