Fondsenwerving

Museum Vaassen Historie is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die actief lokale bedrijven benadert voor financiële ondersteuning.

Stichting ’t Oude Kinderboek zoekt bestuursleden

STOK beheert een collectie van 25.000, deels kostbare oude kinderboeken. Oude kinderboeken zien we als cultureel erfgoed. Generaties zijn er door gevormd, ze maken deel uit van ons collectief geheugen en zeggen veel over pedagogische en maatschappelijke opvattingen in een bepaalde periode.

De collectie wordt beheerd door een team van 20 deskundige vrijwilligers. De boeken zijn voor een groot deel uitleenbaar, daarnaast worden er diverse activiteiten rondom de boeken georganiseerd. De ambitie van StOK is om verder uit te groeien tot een klein museum.

Dat vraagt om meer bestuurskracht, neem vrijblijvend contact met ons op!

 

Secretaris van het bestuur van Stichting Het Pakhuis

De organisatie

Op het Molenaarsplein in Ermelo vind je het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe: Het Pakhuis. Het museum zet zich in om het erfgoed van de gemeente Ermelo en vondsten van de Veluwe te verzamelen, museaal te beheren, te behouden, te onderzoeken, selectief uit te breiden, te ontsluiten en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren en ondersteuning te bieden aan het beleid op het gebied van de natuur- en milieueducatie. De collectie is archeologisch, paleontologisch en geologisch van aard.

In de afgelopen jaren zijn er tentoonstellingen over uiteenlopende thema’s ontwikkeld rondom de identiteit van Ermelo en de Veluwe: van zorg in ’s Heeren Loo en Sonneheerdt, tot het wild op de Veluwe en van de familiegeschiedenis over banketfabriek Het Sluisje tot het Romeins marskamp op de Ermelosche Heide. In Het Pakhuis komen educatie, beleving en spel samen. Een gezellig en intiem museum voor het hele gezin.

Het Pakhuis heeft 2,2 fte vaste staf en werkt met een grote groep enthousiaste vrijwilligers van alle leeftijden.

Wij zoeken

Een enthousiast en initiatiefrijk persoon met een interesse in de doelstelling en activiteiten van Het Pakhuis; iemand die zich met het beleid van Het Pakhuis kan verenigen. Bekwaam in het vervullen van de functie van secretaris binnen een ondernemend team van bestuursleden.

Functie inhoud

 • Plannen en voorbereiden van de maandelijkse bestuursvergaderingen
 • Digitaal opstellen van de notulen tijdens de bestuursvergaderingen
 • Bewaken en bijwerken van de actielijst
 • Beheer van de mailbox van het bestuur
 • Beheer van het archief van het bestuur
 • Meedenken over en ontwikkelen van het beleid
 • Deelname aan het netwerkoverleg met participanten
 • Opzet en onderhoud Museumvrienden

Profielschets

 • Over bestuurlijke kwaliteit beschikken
 • Interesse in erfgoed/historie/natuur/milieu van Ermelo en/of de Veluwe
 • Ervaring of affiniteit met werken op museaal regionaal niveau
 • Redactionele en secretariële vaardigheden hebben
 • In staat om zelfstandig en in een klein teamverband te werken
 • Enthousiasmerend karakter hebben
 • Creatief denken
 • Over daadkracht beschikken
 • Eens per maand beschikbaar zijn op een doordeweekse dag tijdens kantoortijden

Wij bieden

Een functievervulling voor een termijn van 4 jaar, daarna te verlengen voor een periode van nogmaals 4 jaar. De werkzaamheden zijn onbezoldigd. Als tegenprestatie maakt u gebruik van de voordelen van een vrijwilligersfunctie bij Het Pakhuis, zoals ontvangst van een museumkaart en deelname aan het jaarlijkse vrijwilligersuitje.

Word Buurtmeester!

Als bestuurder werkt hij/zij mee aan het instandhouden, uitdragen en onderzoeken van het cultuurhistorische erfgoed van de Buurt Ede en Veldhuizen.

De organisatie:

De Buurt is het oudste bestuurlijk en nog altijd actieve orgaan binnen de historische grenzen van het Buurtschap in het Ambt Ede. Een functie voor een gedreven en betrokken bestuurder die het belang voor het inziet om de historische nalatenschap ook voor toekomstige generaties te bewaren en veilig ter stellen!

Bestuurslid / penningmeester Kijk en Luistermuseum

Het Kijk en Luistermuseum in Bennekom is op zoek naar een bestuurslid. De penningmeester maakt deel uit van het museumbestuur en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën in het museum en wordt bijgestaan door een administrateur die zorgt voor betalingen, boekingen ed. Het financiële systeem staat online. Dus werken vanuit huis is mogelijk. De jaarrekening wordt opgemaakt door accountantsbureau, de functionaris is hier nauw bij betrokken. Het museum wordt geleid door de directeur met staf. Interesse, reageer vrijblijvend of neem contact op voor meer informatie!

www.kijkenluistermuseum.nl

Penningmeester Erve Eme

Ben jij de nieuwe penningmeester van Erve Eme? Jij bent secuur, standvastig, hebt verstand van financiën en denkt strategisch vooruit. En je wilt zorgvuldig op onze schatkist passen. Je bent een volwaardig gesprekspartner voor het bestuur én vakkundig vertegenwoordiger van onze stichting richting belangrijke samenwerkingspartners waaronder de gemeente Zutphen. Je pakt je rol actief op, helpt mee aan het dynamische en soms hectische groeiproces van ons middeleeuws erf en werkt zelfstandig aan het vormgeven en uitvoeren van je functie.

www.erve-eme.com