Secretaris van het bestuur van Stichting Het Pakhuis

De organisatie

Op het Molenaarsplein in Ermelo vind je het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe: Het Pakhuis. Het museum zet zich in om het erfgoed van de gemeente Ermelo en vondsten van de Veluwe te verzamelen, museaal te beheren, te behouden, te onderzoeken, selectief uit te breiden, te ontsluiten en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren en ondersteuning te bieden aan het beleid op het gebied van de natuur- en milieueducatie. De collectie is archeologisch, paleontologisch en geologisch van aard.

In de afgelopen jaren zijn er tentoonstellingen over uiteenlopende thema’s ontwikkeld rondom de identiteit van Ermelo en de Veluwe: van zorg in ’s Heeren Loo en Sonneheerdt, tot het wild op de Veluwe en van de familiegeschiedenis over banketfabriek Het Sluisje tot het Romeins marskamp op de Ermelosche Heide. In Het Pakhuis komen educatie, beleving en spel samen. Een gezellig en intiem museum voor het hele gezin.

Het Pakhuis heeft 2,2 fte vaste staf en werkt met een grote groep enthousiaste vrijwilligers van alle leeftijden.

Wij zoeken

Een enthousiast en initiatiefrijk persoon met een interesse in de doelstelling en activiteiten van Het Pakhuis; iemand die zich met het beleid van Het Pakhuis kan verenigen. Bekwaam in het vervullen van de functie van secretaris binnen een ondernemend team van bestuursleden.

Functie inhoud

 • Plannen en voorbereiden van de maandelijkse bestuursvergaderingen
 • Digitaal opstellen van de notulen tijdens de bestuursvergaderingen
 • Bewaken en bijwerken van de actielijst
 • Beheer van de mailbox van het bestuur
 • Beheer van het archief van het bestuur
 • Meedenken over en ontwikkelen van het beleid
 • Deelname aan het netwerkoverleg met participanten
 • Opzet en onderhoud Museumvrienden

Profielschets

 • Over bestuurlijke kwaliteit beschikken
 • Interesse in erfgoed/historie/natuur/milieu van Ermelo en/of de Veluwe
 • Ervaring of affiniteit met werken op museaal regionaal niveau
 • Redactionele en secretariële vaardigheden hebben
 • In staat om zelfstandig en in een klein teamverband te werken
 • Enthousiasmerend karakter hebben
 • Creatief denken
 • Over daadkracht beschikken
 • Eens per maand beschikbaar zijn op een doordeweekse dag tijdens kantoortijden

Wij bieden

Een functievervulling voor een termijn van 4 jaar, daarna te verlengen voor een periode van nogmaals 4 jaar. De werkzaamheden zijn onbezoldigd. Als tegenprestatie maakt u gebruik van de voordelen van een vrijwilligersfunctie bij Het Pakhuis, zoals ontvangst van een museumkaart en deelname aan het jaarlijkse vrijwilligersuitje.

Sollicitatie formulier

Upload je CV:
Upload je motivatie: