Erfgoed Gelderland

Deze website is een initiatief van Erfgoed Gelderland. Erfgoed Gelderland is een koepelorganisatie voor musea en andere erfgoedinstellingen, zoals archieven, historische verenigingen en monumentenorganisaties.

Verbinden

Wij stimuleren en faciliteren de samenwerking. Dat doen wij onder andere door netwerkbijeenkomsten te organiseren en het opzetten en begeleiden van grote en kleine samenwerkingsprojecten.

Borgen van kennis

Wij zijn het kenniscentrum voor het erfgoedveld, maar ook voor anderen die met erfgoed te maken hebben. Denk aan gemeenten met hun lokale geschiedenis of bedrijven met collecties.

Bewaren, beleven, leren

Door te verbinden en kennis te borgen ondersteunen wij erfgoedorganisaties bij

  • Bewaren van materiële en immateriële collecties
  • Het publiek het verleden laten beleven
  • Kinderen te laten leren van historie

Op die manier zijn wij er voor iedereen die het belangrijk vindt dat het erfgoed, de collecties en de verhalen zichtbaar worden en behouden blijven. Wij zetten het erfgoed op de kaart.

Vrijwilligers

Om dat mogelijk te maken zijn vrijwilligers onmisbaar. Musea, archieven, bibliotheken, kastelen en historische verenigingen draaien veelal op de kracht van vrijwilligers. Aan ons de taak om de potentiele vrijwilligers te bereiken en te inspireren om ze vervolgens de weg naar de instellingen te laten vinden.

 

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.

 

                         Stempel Onderdeel VVG