Loket

Bent u als vrijwilliger actief bezig met erfgoed? Of wilt u dat graag? Werkt u als professional met erfgoedvrijwilligers of wilt u burgers betrekken bij uw erfgoedvraagstuk? Of wilt u erfgoed gebruiken in een sociaal project? Dan kunt u terecht bij een van onze drie participatieloketten. Deze loketten zijn ingericht om mensen die willen meedoen in het erfgoedveld wegwijs te maken en te ondersteunen. We zijn erg benieuwd naar uw ideeën, projecten en activiteiten en waarmee we u zouden kunnen helpen. Schroom dus niet en neem contact op.

De erfgoedparticipatieloketten zijn een initiatief van Erfgoed Gelderland, Erfgoedhuis Zuid-Holland en Erfgoed Brabant en worden mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van OC&W.

Zuid-Holland: Marloes Wellenberg

015 215 43 81

Gelderland: Lian van der Zon

06 28 28 55 22

Noord-Brabant: Tera Uijtdewilligen

06 52 78 94 06